کویر میقان

کشت ۲۳۳ هزار اصله نهال آتریپلکس و قره داغ در کویر میقان اراک

اراک – ایرنا – رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: ۲۳۳ هزار و ۲۰۰ اصله...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری